Výbory konference

Vědecký výbor:

    prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. (předseda)
    MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
    MUDr. Renata Gaillyová
    MUDr. Vladimír Gregor
    prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc.
    MUDr. Věra Jüttnerová
    doc. MUDr. Viktor Kožich, Ph.D.
    prof. ing. Kyra Michalová, DrSc.
    RNDr. Alexandra Oltová
    prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
    MUDr. Ivan Šubrt
    MUDr. Jan Všetička
    doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
Organizační výbor:

    Mgr. Ondřej Scheinost (předseda)
    Ing. Lenka Dušková
    Ing. Petra Dušková
    Ing. Marie Lehnerová
    Mgr. Daniela Šantová
    Jaroslava Zvoníková