Důležité info

Název konference:            Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP
                                                     a 44. výroční cytogenetická konference, Třeboň 7. - 9. září 2011
 
Místo konání:                      Třeboň, Lázně Aurora (www.aurora.cz)
                                                   společenské večery viz Něco navíc

Datum konání:                    7. - 9. září 2011 (začátek ve středu 7. 9. 2011 ve 13:00
, konec konference v pátek 9. 9. 2011 v 15:00)
                                                  registrace účastníků na recepci Aurory začíná ve středu 7. září 2011 v 9:00

Pořadatelé:                          Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
                                                    (stránky společnosti zde)
                                                 Cytogenetická sekce Československé biologické společnosti
                                                    (stránky společnosti zde)
                                                 Laboratoř molekulární biologie a genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s.
                                                     (stránky nemocnice zde)
 
Témata konference:        Klinická cytogenetika
                                                 Nádorová cytogenetika
                                                 Cytogenetika  živočichů a rostlin
                                                 Molekulární diagnostika
                                                 Klinická genetika
                                                 Genomika

Jednací jazyky:                 čeština, slovenština, angličtina

Postery                                 Velikost tabulí pro pověšení posterů70 x 100 cm (šířka x výška), připevnění - háčky pro pověšení

                                                            (postery s provázkem) nebo přilepit pomocí oboustranné lepenky, polštářků...


Konferenční poplatek:   1000,- Kč (43 EUR pro zahraniční účastníky)
                                                                        plaťte, prosím, převodem na:        Čs. biologická společnost
                                                                                                                                             Kamenice 3, Univerzitní kampus Bohunice
                                                                                                                                             Brno 625 00
                                                                                                                                             č. účtu 1341672379/0800
                                                                                                                                             variabilní symbol 0111,
                                                                                                                                             do textu pro příjemce uveďte Vaše jméno

                                                                                                                                            IBAN CZ34 0800 0000 0013 4167 2379
                                                                                                                                            Twist kód (BIC) GIBACZPX
                                                                                                                                            typ poplatku OUR)


Termín přihlášení:           aktivní účastníci (abstrakta do 14. srpna) do 31. července 2011
                                                 
ostatní do 24. srpna
2011

Kredity:                                Konference bude ohodnocena kredity do celoživotního vzdělávání takto:                               
                                                Lékaři:
ČLK - akce 27259, účast 16 kreditů, autor přednášky/posteru 20
kreditů, spoluautor 10 kreditů

                                                VŠ nelékaři: KVVOPZ - akce 322/2011, účast 12 kreditů, autor přednášky/posteru 10 kreditů
                                                
spoluautor přednášky 5 kreditů, spoluautor posteru 4 kredity

                                                Sestry a laboranti: ČAS - akce KK/2429/2011, účast 12 kreditů, autor přednášky/posteru 10 kreditů
                                                
spoluautor přednášky 5 kreditů, spoluautor posteru 4 kredity